Pohlednice

Pohlednice

Pohlednice Vimperka z devadesátých let. Fotil Petr Šebek, tisk Tiskárna Vyšehrad. Na zadní straně pohlednice je uvedeno: Vimperk - povýšen na město roku 1479. Pohlednice je...

Pohlednice z devadesátých let vydaná u příležitosti otevření nového vimperského hotelu Anna. Tisk: FOP Černá v Pošumaví. Na zadní straně jsou adresa a kontakty na...

  Pohlednice Vimperka ze začátku osmdesátých let, vydalo Nakladatelství Pravda Bratislava, fotil Antonín Cvak. Na zadní straně pohlednice je text: Vimperk – město a letovisko v údolí...

  Pohlednice Vimperka z devadesátých let. Vydalo Vydavatelství Ivan Rillich,  fotil Daniel Selucký, degign Hana Prokopová. Na zadní straně pohlednice je napsáno: Vimperk. Kolem roku 1260 byl...

Pohlednice Vimperka z počátku devadesátých let. Vydal Papyrus a Nakladatelství Viener Vimperk- Na zadní straně pohlednice je napsáno: VIMPERK. Pohled na zámek, sv. Florián na...

  Pohlednice Vimperka z roku 2009 vydaná nákladem Jaroslava Pulkrábka, z jehož sbírky je také fotografie. Litografii a tisk obstarala společnost Herbia. Na zadní straně pohlednice...

  Pohlednice Vimperka z konce devadesátých let. Fotil Libor Sváček,  vydavatelem a distributorem byla společnost UNIOS z Českého Krumlova. Na zadní straně pohlednice je uvedeno pouze...

Pohlednice vimperského náměstí vydaná v roce 2009 nákladem Jaroslava Pulkrábka, z jehož sbírky je také fotografie. litografie a tisk: Herbia, spol. sr.o. Na zadní straně...

Pohlednice Vimperka a Restaurantu AMA z devadesátých let. Fotili Zd. Přibyl a T. Jiřička, vydal Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, tisk J. Posekaný. Na zadní straně...

Pohlednice Vimperka, Šuamvy a Cestovní kanceláře Kohout z počátku devadesátých let. Fotil a vydal Zdeněk Přibyl - FOTOGRAFIK, tisk J. Posekaný. Na zadní straně pohlednice...

Pohlednice vydaná k 60. výročí trvání Obchodní akademie a Gymnázia ve Vimperku. Údaje o autorství fotografií, tisku a vydavateli nejsou uvedeny. Pohlednice je z archivu redakce...

Pohlednice Vimperka z roku 2001. Vydalo Město Vimperk, fotil Vladimír Viener, vytiskl S-Tisk Vimperk. Na zadní straně pohlednice je napsáno: Vimperk - údolí šumavských památek....