PRO KAŽDÉHO NĚCO

PRO KAŽDÉHO NĚCO

Tento príbeh je o jednom z dvoch známych prípadov, kedy Pohraničná stráž nasadila pri prenasledovaní zbeha obrnenú techniku. Odohral sa v máji roku 1982 na 9. rote...

              Za dávných dob, kdy města byla městečky a vesnice vesničkami, projížděl Šumavou starý cikán se svým vozem. Už se mu znelíbilo stále se harcovat,...

              František Nepil: O názvech ulic Taky se vám lidé zdají být tak podobní stromům? Mně tedy ano, protože lidská hlava je taková koruna, stále košatější...

Jeden chudý hoch ze Záblatí sloužil u sedláka ve Fefrách. Na zimu jej chtěli propustit, ale pasáček prosil, aby směl zůstat. Domluvili se tedy...

              V Pravětíně u Vimperka za dávných časů žil jeden sedlák jménem Kryschko.  Místo hospodářství se ale raději staral o knihy a hlavně o ty, se...

              Před mnoha a mnoha lety, kdy na potocích ještě klapaly mlýny a v lesích se těžilo dřevo pro nespočetné sklářské hutě rozeseté po celé...

              Před zahradou ďábel sedí Jan Ziny Vávra V útulnou zemi ďábel plotem hleděl Kde domovu lidem hučí na skalinách bor Před plotem rohatec v burce seděl Do ráje zahrady...

              Divná noc to byla, divný sen Jan Ziny Vávra Asi z toho horka, divná noc to byla Nemohl jsem usnout a pak se zas probudit Noc divná horká,...

              Jednou se dobří sousedé z Lažiště rozhodli, že přestěhují kostel doprostřed návsi. Aby poznali, že je kostel na správném místě, dali tam svlečené kabáty....

            PSÍ KUSY Oujezdský dělali si často švandu ze sousedů z Konopiště. Prý tam jedí psy, vždyť skoro celá ves živila se řemenářstvím. A ze psí...

              O LÁSCE, DĚTECH A MÍRU (Jan Ziny VÁVRA) Tančí Ježíš z Nazaretu za kulometné palby A jedno jest, zda hrají separatisté Či řídí palbu jiná svatá vize Stejně dál...

Šel jednou pozdě večer sedlák Kuba z volyňského jarmarku. Na zádech si nesl nový cep a při tom veselém vykračování uviděl nedaleko světélko. Tuze...