PŘEČTĚTE SI U NÁS

PŘEČTĚTE SI U NÁS

Regionální rozvojová agentura Šumava vydala březnové číslo Šumavského výletníku, zpravodaje pro milovníky Šumavy, zážitků a cestování. Celý časopis v elektronické verzi ve formátu PDF...

V těchto dnech dostávají vimperské domácnosti do svých poštovních schránek březnové číslo Vimperských novin, měsíčníku místní radnice. Pro zájemce je umístěno také na webu....

Prní letošní číslo občasníku Lenorské střepiny přináší úvodník starostky obce Jaroslavy Krnákové, informace o společenském, kulturním i sportovním životě v Lenoře a další zajímavosti....

Regionální rozvojová agentura Šumava se sídlem ve Stachách vydala druhé letošní číslo časopisu pro milovníky Šumavy, zážitků a cestování. V elektronické podobě (ve formátu...

    Druhé letošní číslo měsíčníku místní radnice, Vimperských novin, přichází v těchto dnech za svými čtenáři. Občané města najdou svůj výtisk v poštovních schránkách, ostatní...

    Lednové číslo Šumavského výletníku, měsíčníku vydávaného Regionální rozvojovou agenturou Šumava se sídlem ve Stachách, právě vyšlo. Ve formátu PDF si jej můžete stáhnout ZDE:      

Lednové číslo Vimperských novin, měsíčníku místní radnice, dostávají v těchto dnech domácnosti ve městě do svých poštovních schránek. Přináší všechny obvyklé rubriky. Za pozornost...

Všichni milovníci Šumavy, kteří již netrpělivě očekávali vydání zimního čísla novin Doma na Šumavě, se dočkali! Sedmnácté číslo pololetních novin, které vydává Regionální rozvojová agentura...

Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. vydává každý měsíc Šumavský výletník, kde najdete zajímavé články o dění v regionu, novinky a pozvánky na...

    V těchto hodinách a dnech nacházejí vimperští obyvatelé ve svých poštovních schránkách prosincové číslo Vimperských novin, měsíčníku místní radnice, Ostatní zájemci si mohou noviny...