Historické foto

Historické foto

      Dva historické srubové domy v dnešní Inocencově ulici na pohlednici z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století ještě před tím, než byly do...

    Pohlednice Vimperka ze sedmdesátých let minulého století zobrazuje starou část města viděnou od Sklářského vrchu.

  Pohlednice Vimperka ze sedmdesátých let minulého století zobrazuje tehdy nově upravené terasy pod dvěma historickými srubovými domy v dnešní Inocencově ulici.

  V sedmdesátých a osmdesátých letech se v listopadových dnech ve Vimperku konal vždy běh na počest Velké říjnové socialistické revoluce. Nejprve jako večerní běh,...