ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

Knížecí Pláně na Borovoladsku jsou lokalitou s historickým i aktuálním výskytem tetřívka obecného (Tetrao tetrix), která byla zvolena jako modelová lokalita pro úpravu biotopu jako...

Poznat život jelenů, vidět je na vlastní oči v jejich přirozeném prostředí – to od 19. srpna nabídne zbrusu nové Návštěvnické centrum nedaleko Kvildy. Největším...

Křest knihy v Informačním středisku Správy Národního parku Šumava ve Stožci zahájila a krátce představila autora i knihu vedoucí střediska Zdenka Lelková. Knihu o Krásné...

Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava na Horské Kvildě, které začalo fungovat v květnu letošního roku v provozu, bude hostit děti ze čtyř národních...

Celkem osm mláďat sokola stěhovavého vyvedly na české straně Šumavy hnízdící páry tohoto vzácného dravce. Pomohli přitom hlavně strážci Národního parku Šumava a také...

Týdenní pěší výlet ze západního cípu národního parku Šumava až k jihu absolvoval v létě loňského roku známý moderátor Michal Jančařík. K přespání vždy využil nouzová nocoviště,...

V sobotu 18. července se vydalo více než 250 návštěvníků z Březníku Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý Sloup. O povolení výjimky pro uspořádání...

Systematická revitalizace rašelinišť, mokřadů a vodních toků na území národního parku Šumava, která začala v roce 1999, probíhá i v letošním roce. Od poloviny července budou...

Následky silného větru Niklas, který se na začátku dubna prohnal Šumavou a způsobil vesměs roztroušené vývraty a zlomy po celém území národního parku Šumava,...

O prodlouženém, horkém víkendu můžete na Šumavě využít například projížďku v kočárech tažených koňmi. Na Srní a Kvildě jsou připraveni naši Partnerští kočí po...

AKTUALIZOVÁNO: Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes ve Vimperku jmenoval s účinností od 1. července ředitelem Správy Národního parku Pavla Hubeného. Pavel Hubený vede jako pověřený...