ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

Stašský smíšený pěvecký sbor   Advent přede dveřmi. A Stašský smíšený pěvecký sbor má opět nachystáno na období adventní a vánoční několik veřejných vystoupení: Na 1. adventní...

  Tetřeví populace je v národních parcích Bavorský les a Šumava stabilní. Údaje o velikosti populace přinesly výsledky monitoringu tetřevovitých prováděného v rámci společného interregového...

  Výzkum biodiversity, tedy přírodní rozmanitosti lesa, s názvem „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu“ probíhal na 147 v plochách...

  Na území Národního parku Šumava začíná téměř sedmiletý projekt „LIFE for MIRES“, který má za úkol zlepšit stav na více než 2000 ha v...