ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

  Nová Hůrka je malá vesnice, část obce Prášily v okrese Klatovy. Nachází se asi 6,5 km na severozápad od Prášil. Vesnicí protéká Drozdí potok, který náleží do povodí řeky Křemelné, a...

  Kepelské mokřady je přírodní rezervace ev. č. 1757 zhruba 1 km jihozápadně od osady Keply mezi Hartmanicemi, Velharticemi a Čachrovem v okrese Klatovy. Oblast spravuje Správa Národního parku Šumava.Důvodem ochrany jsou kriticky ohrožené druhy rostlin...

  TV NOVA: „Já jsem slyšel, že jste tady poprvé úplně? Na Šumavě jste nikdy předtím nebyl nebo jste jenom poprvé pracovně zavítal na Šumavu?“ Andrej...

  Kůrovec ohrožuje i německé a rakouské lesy, shodla se mezinárodní pracovní skupina vytvořená ke kůrovcové kalamitě na Šumavě a v příhraničí, která řešila krizovou...

  "Tak nám to krásně kvete." Oprávněně si chválí nádhernou květinovou výzdobu provozovatelé Penzionu Na Podlesí v Javorníku. (red)    

  Filipova Huť je částí obce Modrava. Nachází se na jižních svazích rozsochy hory Sokol, v údolí Filipohuťského potoka, v nadmořské výšce 1093 metrů. Je...

  Šerlův dvůr, německy Schörlhof, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy. Nachází se severním směrem od vsi Prášily a jihozápadním směrem od vsi...

  Filipohuťský potok nebo také Filipský potok je jedním ze tří potoků, které svým společným soutokem dávají vzniknout šumavské řece Vydře. Délka toku činí 4,9 km. Filipohuťský potok pramení přibližně 3 km východně od Modravy v...